PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Używaj toalety chemicznej a w ostateczności saperki.

Migawki

2008.04.07

ZARZĄDZENIE DYREKTORA UŻŚ Więcej…