PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Hałas przeszkadza prawie wszystkim zwłaszcza wrzaski i przekleństwa.

Migawki

Ruch i postój statków

Więcej…