PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Używaj toalety chemicznej a w ostateczności saperki.

Migawki

Przepisy szczególne dla statków sportowych i rekreacyjnych

Więcej…