PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Bądźcie tolerancyjni żeglarze! Też macie silniki!!!

Migawki

Przepisy szczególne dla statków sportowych i rekreacyjnych

Więcej…