PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Hałas przeszkadza prawie wszystkim zwłaszcza wrzaski i przekleństwa.

Migawki

Łączność radiotelefoniczna

Więcej…