Zanurzenie statków: Kanał Żerański

3.4 Kanał Żerański , od rz. Wisły w km. 0,00 do km 17,20 (północna krawędź mostu drogowego w Nieporęcie):
• Głębokość tranzytowa w klasie II wymagana na kanałach = 220 cm;
• Głębokość tranzytowa faktyczna = 100 cm;


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ WarszawaPŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie przepływaj po wędkach.

Migawki

Uprzejmie informujemy, że W dniu 27 marca 2012 ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw poz. 326/2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie Więcej…