PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Pamiętaj, że łódki na brzegu czy przy pomoście są bezbronne wobec fali

Migawki

2008.04.07

ZARZĄDZENIE DYREKTORA UŻŚ Więcej…