PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Używaj toalety chemicznej a w ostateczności saperki.

Migawki

Ruch i postój statków

Więcej…