Komunikat Nawigacyjny nr 9/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w km 509+800 rzeki Wisły.

Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym PU2, zlokalizowanym w 509+800 km rzeki Wisły, prowadzone są od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu płetwonurków. Przewidywany termin zakończenia: koniec sierpnia 2018 r.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział w pracach pogłębiarki „Sawa” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - RZGW WARSZAWA