Komunikat Nawigacyjny nr 8/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z budową Mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny  w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w kilometrze 500 rzeki Wisły, jest zamknięty dla żeglugi  do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - RZGW WARSZAWA