Komunikat Nawigacyjny nr 6/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na roboty prowadzone na kanale wody chłodzącej do Elektrociepłowni Żerań, od dnia 24 kwietnia 2018 r. będą występować utrudnienia w podejściu do Śluzy Żerań jak i wyjściu z niej na rzekę Wisłę w godzinach:

    poniedziałek- czwartek 7.00 - 17.00
    piątek     7.00 - 15.00
    w okresie 30 kwietnia do 7 maja nastąpi przerwa w robotach pogłębiarskich.

Zakończenie robót jest zależne od występujących stanów wody i jest przewidziane na koniec lipca 2018 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wyprzedzające uzgadnianie terminu przepłynięcia jednostek pływających z Kierownikiem robót pod numerem telefonu: 605 143 171.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - RZGW WARSZAWA