Zarząd

Skład zarządu.

Skład osobowy Zarządu

Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej

 

 1. Mirosław Karbowski  -  Komandor
 2. Jerzy  Żelazko - V-ce komandor d/s technicznych
 3. Adam Marchewka V-ce Komandor d/s żeglarskich
 4. Tomasz Kosiorek - V-ce Komandor d/s motorowodnych
 5. Jan Wlaźnik - Sekretarz
 6. Aleksandra Żelazko - Skarbnik
 7. Leszek Suchecki - Kierownik sekcji żeglarskiej
 8. Mirosław Drabarz - Kierownik sekcji motorowodnej
 9. Krzysztof Józwik- Kierownik sekcji wędkarskiej

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Eugeniusz Sukiennik
 2. Krzysztof Wojnarowicz
 3. Krzysztof Dąbrowski

 


Skr. Pocztowa 86    00-954 Warszawa 84              Telefon do Bosmana Portu:0604728673

KONTO BANKOWE JKPW :

BANK PKO BP XIV ODDZIAŁ WARSZAWA    36 1020 1156 0000 7002 0060 0577


 

 

 

PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Fala podczas stawiania masztu czy dobijania może być przyczyną katastrofy

Migawki

Uprzejmie informujemy, że W dniu 27 marca 2012 ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw poz. 326/2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie Więcej…